Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Развијање дигиталних компетенција полазника ради унапређивања и осавремењивања наставе и учења као и оспособљавање за израду и дељење интерактивних дидактичко-методичких материјала помоћу разних веб-алата

Оспособљавање полазника за креирање различитих интерактивних лекција, тестова за формативно праћење, мултимедијалних радова. Оспособљавање полазника за дељење и примену одабраних алата у активној настави. Оспособљавање полазника за израду сценарија наставне јединице уз функционалну примену једног или више изучаваних алата

Особа за контакт:

Ана Живковић, enastava018@gmail.com, 0641621773, 0641621773


Трајање програма:  недеља: 4
                                    бодова: 32
Број у Каталогу: 728

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Развијање дигиталних компетенција полазника и оспособљавање за креирање, примену и дељење различитих дидактичко-методичких материјала помоћу одабраних веб-алата.

Оспособљавање полазника за креирање интеркативних лекција и задатака у одабраним веб-алатима; Оспособљавање полазника за коришћење креираних лекција на часу као и за праћење и вредновање рада ученика у реалном времену; Оспособљавање полазника за планирање и реализацију наставне јединице уз функционалну примену једног или више изучаваних веб-алата.

Особа за контакт:

Ана Живковић, enastava018@gmail.com, 0641621773, 0641621773


Трајање програма:  недеља: 4
                                    бодова: 34
Број у Каталогу: 511